EUROFOREST Portal EFI
» advanced

Czech Republic

Direct links
FAO For. Dept country profile, CBD national reports, EEA SERIS,

Country highlights
Lesy (eAGRI)
• Forests (eAGRI) [Czech Republic]
Národní inventarizace lesů
• National Forest Inventory [Czech Republic]
Národní lesnický program pro období do roku 2013
• National Forestry Programme for the period up to 2013 [Czech Republic]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL)
• Forest Management Institute


Forest resources > Reports
Lesy (eAGRI)
• Forests (eAGRI) [Czech Republic]
Forest resources > Maps
Help service - Remote Sensing [Czech Republic]
Forest resources > Databases
Cooperation with economies in transition of Central and Eastern Europe in the forestry and forest products sector - Implementation of the Helsinki Resolution H3. H3 database
EFISCEN inventory database
Forest resources > Country data
CEE forestry programme - FAO/government cooperative programme
EFISCEN inventory database
KIEMET - Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu
• KIEMET - Central and Eastern European Forest Information Service
Lesy (eAGRI)
• Forests (eAGRI) [Czech Republic]
Lesy České Republiky
• Forests of the Czech Republic
Ministerstvo zemědělství České Republiky
• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Forest resources > National Forest Inventories
EFISCEN inventory database
Institute of Forest Ecosystem Research (IFER)
• Ústav pro výzkum lesních ekosystém
Národní inventarizace lesů
• National Forest Inventory [Czech Republic]
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VULHM)
• Forestry and Game Management Research Institute [Czech Republic]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL)
• Forest Management Institute
Forest resources > Species information
EUFGIS portal
Forest resources > Genetic resources
EUFGIS portal

Forest policy and legislation > Processes > Regional processes
Carpathian Convention
Justice and Environment (J&E)
Private and community forestry in Central and Eastern Europe
Forest policy and legislation > Processes > National processes
CEE forestry programme - FAO/government cooperative programme
Ministerstvo zemědělství České Republiky
• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Národní lesnický program pro období do roku 2013
• National Forestry Programme for the period up to 2013 [Czech Republic]
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VULHM)
• Forestry and Game Management Research Institute [Czech Republic]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL)
• Forest Management Institute
Forest policy and legislation > Instruments > Regulation
Carpathian Convention
Justice and Environment (J&E)
Forest policy and legislation > Foresight > Environment
Carpathian Convention

Forest ecology and ecosystems > Biodiversity
Clearing House Mechanism on Biodiversity of the Czech Republic

Climate and CO2 > Climate change
Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems

Forest management and planning > Forest planning
CEE forestry programme - FAO/government cooperative programme

Forest protection > Abiotic damage
Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems

Research > Research institutes > National
Institute of Forest Ecosystem Research (IFER)
• Ústav pro výzkum lesních ekosystém
Lesnické a Dřevařské Fakulty, Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně (MZLU)
• Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VULHM)
• Forestry and Game Management Research Institute [Czech Republic]
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL)
• Forest Management Institute
Česká Zemědělská Univerzita v Praze (ČZU) - Fakulta Lesnická a Dřevařská
• Czech University of Life Sciences (CULS) - Faculty of Forestry and Wood Sciences

Education > Education framework
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)
• Centre for Higher Education Studies (CHES)
Lesní pedagogika
• Forest pedagogy [Czech Republic]
Mezi stromy
Education > Educational institutions > Higher education
Lesnické a Dřevařské Fakulty, Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně (MZLU)
• Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
• Bedřich Schwarzenberg's Forestry College and Secondary Forestry School, Písek
Česká Zemědělská Univerzita v Praze (ČZU) - Fakulta Lesnická a Dřevařská
• Czech University of Life Sciences (CULS) - Faculty of Forestry and Wood Sciences
Education > Educational institutions > Vocational education
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)
• Association of Municipal and Private Forests Owners [Czech Republic]
Střední Lesnická Školá Šluknov
Střední Odborná Školá Nové Město Na Moravě (SoŠ)
Střední Odborné Učiliště Lesnické a Učiliště Křivoklát - Písky
• SOU Lesnické Písky Křivoklát
Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek
• School of Agriculture and Forestry - Frýdek-Místek [Czech Republic]
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
• Bedřich Schwarzenberg's Forestry College and Secondary Forestry School, Písek
Česká lesnická akademie Trutnov
• Czech Academy of Forestry - Trutnov
Education > International study programmes > Post-graduate studies
Forestry, Water and Landscape Management (MSc)
• Czech University of Life Sciences, Czech Republic
Education > Educational networks
Euroleague for Life Sciences (ELLS)
• Euroleague for Life Sciences and North American Universities (ELLSNA)

Forest products > Forest products industry
Mezi stromy
Forest products > Pulp and paper
Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC)
• Association of the Pulp and Paper Industry [Czech Republic, Slovak Republic]
Svaz Průmyslu Papíru A Celulózy (SPPaC)
• Association of Pulp and Paper Industry [Czech]
Forest products > Bioenergy
České sdružení pro biomasu
• Czech Biomass Association

Marketing and trade > Associations
European Paper Merchants Association (EUGROPA)
• EUropäischer Verband für GROsshändler in PApier; Association EUropéenne des GROssistes de PApiers
Společnost průmyslu papíru a celulózy (SPPC)
• Association of the Pulp and Paper Industry [Czech Republic, Slovak Republic]
Svaz Průmyslu Papíru A Celulózy (SPPaC)
• Association of Pulp and Paper Industry [Czech]
proLignum
České sdružení pro biomasu
• Czech Biomass Association

Information sources > International portals
AgroWeb
KIEMET - Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu
• KIEMET - Central and Eastern European Forest Information Service
Information sources > National portals
AGRIS (Agrární WWW Portál)
• Agrarian WWW Portal
Clearing House Mechanism on Biodiversity of the Czech Republic
Lesy (eAGRI)
• Forests (eAGRI) [Czech Republic]
Mezi stromy
Silvarium.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHUL)
• Forest Management Institute
Information sources > Publications
Journal of Forest Science (JFS)
Zprávy lesnického výzkumu
• Reports of Forestry Research

Miscellaneous > Forest administration
Lesy České Republiky
• Forests of the Czech Republic
Ministerstvo zemědělství České Republiky
• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Miscellaneous > Forest owners' associations and networks
FECOF - European Federation of Municipal Forest Owners
• Europäische Vereinigung gemeindlicher Waldbesitzer; Fédération Européenne des Communes Forestières
Private and community forestry in Central and Eastern Europe
Sdružení lesních školkařů ČR
• Czech Forest Nursery Association
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)
• Association of Municipal and Private Forests Owners [Czech Republic]
Česká lesnická společnost
• Czech Forest Society
Miscellaneous > Forestry professionals
ProSilva Bohemica
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH)
• Czech Association of Forestry Entrepreneurs
Česká lesnická společnost
• Czech Forest Society
Miscellaneous > Forestry and Environmental NGOs
Nadace dřevo pro život
• Wood for Life Foundation [Czech Republic]
ProSilva Bohemica