EUROFOREST Portal EFI
» advanced

Finland

Direct links
FAO For. Dept country profile, CBD national reports, EEA SERIS,

Country highlights
Forest.fi
Kansallinen metsästrategia
• National Forest Strategy [Finland]
Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Natural Resources Institute Finland
Metsälainsäädäntö - Metsät
• Forest legislation [Finland]
Metsäsektorin suhdannekatsaus
• Finnish Forest Sector Outlook
Metsätilastollinen vuosikirja
• Statistical Yearbook of Forestry [Finland]
Paikkatietoikkuna
• Finnish Geoportal
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
• National Forest Inventory [Finland]


Forest resources > Reports
Metsäsektorin suhdannekatsaus
• Finnish Forest Sector Outlook
Forest resources > Maps
Paikkatietoikkuna
• Finnish Geoportal
Forest resources > Databases
EFISCEN inventory database
Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Natural Resources Institute Finland
NOLTFOX Northern European Database for Long-Term Forest Experiments
Forest resources > Country data
EFISCEN inventory database
Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Natural Resources Institute Finland
Metla Metinfo
Metsätilastollinen vuosikirja
• Statistical Yearbook of Forestry [Finland]
Paikkatietoikkuna
• Finnish Geoportal
www.ymparisto.fi - Valtion ympäristöhallinto
• www.environment.fi - Finland’s environmental administration; www.miljo.fi - Statens miljöförvaltning
Forest resources > National Forest Inventories
EFISCEN inventory database
Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Natural Resources Institute Finland
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
• National Forest Inventory [Finland]
Forest resources > Species information
EUFGIS portal
Fenologia - vuoden kiertokulku metsässä
• Phenological observations [Finland]
Metla Metinfo
PuuProffa
Virtuaaliarboretum
• Virtual Arboretum [Finland]
Forest resources > Genetic resources
EUFGIS portal
Metsänviljely - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
• Forest Reproductive Material - Finnish Food Safety Authority (Evira)

Forest policy and legislation > Processes > National processes
Kansallinen metsästrategia
• National Forest Strategy [Finland]
Luonnonvarakeskus (LUKE)
• Natural Resources Institute Finland
Metsäalan tulevaisuusfoorumi
• Future Forum on Forests of Finland
Forest policy and legislation > Instruments > Regulation
Metsälainsäädäntö - Metsät
• Forest legislation [Finland]
Forest policy and legislation > Instruments > Information and communication
Päättäjien Metsäakatemia
• Forest Academy for Decision-Makers
Forest policy and legislation > Certification
PEFC Suomi
• PEFC Finland
Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka
• Finnish National Public Procurement Policy for Wood-Based Products
Forest policy and legislation > Illegal logging
Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka
• Finnish National Public Procurement Policy for Wood-Based Products
Forest policy and legislation > Foresight > Institutes
Metsäalan ennakointiyksikkö
• Forest Foresight Unit
Metsäalan tulevaisuusfoorumi
• Future Forum on Forests of Finland
Forest policy and legislation > Foresight > Forest
Metsäalan ennakointiyksikkö
• Forest Foresight Unit

Forest ecology and ecosystems > Tree species
Fenologia - vuoden kiertokulku metsässä
• Phenological observations [Finland]
Forest ecology and ecosystems > Biodiversity
METSO - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 2008-2016
• METSO - Forest Biodiversity Programme 2008-2016
Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
• National Forest Inventory [Finland]

Climate and CO2 > Climate change
Arctic Climate Impact Assessment (ACIA)

Forest management and planning > Silviculture
Metsänviljely - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
• Forest Reproductive Material - Finnish Food Safety Authority (Evira)
UPM - Forest Life
Forest management and planning > Forest economics
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
• Pellervo Economic Research Institute; Pellervon ekonomiska forskningsinstitut
Forest management and planning > Forest planning
Metsäkeskus
• Forestry Centres - The Finnish Regional Forestry Network
Research network: Methods and processes of decision making in forestry

Forest protection
Glossary of forest protection
Forest protection > Abiotic damage
Lapland forest damage project
Forest protection > Fungi
NOBANIS - North European and Baltic Network on Invasive Alien Species
Forest protection > Insects
NOBANIS - North European and Baltic Network on Invasive Alien Species
Forest protection > Weeds
NOBANIS - North European and Baltic Network on Invasive Alien Species
Forest protection > Animals
NOBANIS - North European and Baltic Network on Invasive Alien Species

Research > Research institutes > International
NOLTFOX Northern European Database for Long-Term Forest Experiments
Research > Research institutes > National
Aalto Yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu - Puunjalostustekniikan laitos
• Aalto University - School of Chemical Technology - Department of Forest Products Technology
Helsingin yliopisto - Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
• University of Helsinki - Faculty of Agriculture and Forestry
Itä-Suomen yliopisto - Metsätieteiden osasto
• University of Eastern Finland - School of Forest Sciences
KCL
Metsäteho Oy
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
• Pellervo Economic Research Institute; Pellervon ekonomiska forskningsinstitut
Research > European Union
NOLTFOX Northern European Database for Long-Term Forest Experiments
Research > Networks
EFINORD - North European Regional Office of the European Forest Institute
Research network: Methods and processes of decision making in forestry
SamNordisk Skogforskning (SNS)
• Nordic Forest Research Co-operation Committee
Research > Associations
Suomen Maaperätieteiden Seura ry
• Finnish Society of Soil Sciences; Finska Sällskapet för Markvetenskap rf
Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS)
• Finnish Society of Forest Science

Education > Education framework
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO)
• Centre for International Mobility (CIMO)
Study in Finland
• discover Finland
Education > Educational institutions > Higher education
Aalto Yliopisto - Kemian tekniikan korkeakoulu - Puunjalostustekniikan laitos
• Aalto University - School of Chemical Technology - Department of Forest Products Technology
Helsingin yliopisto - Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
• University of Helsinki - Faculty of Agriculture and Forestry
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
• HAMK University of Applied Sciences
Itä-Suomen yliopisto - Metsätieteiden osasto
• University of Eastern Finland - School of Forest Sciences
Karelia ammattikorkeakoulu (PKAMK)
• Karelia University of Applied Sciences
Lapin ammattikorkeakoulu
• Lapland University of Applied Sciences - School of Forestry and Rural Industries
Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)
• Mikkeli University of Applied Sciences
Puunjalostustekniikan laitos - Aalto-yliopisto
• Department of Forest Products Technology - Aalto University
Saimaan ammattikorkeakoulu
• Saimaa University of Applied Sciences
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)
• Seinäjoki University of Applied Sciences
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu
• Finnish Virtual Polytechnic; Finland's Virtualyrkeshögskola
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
• Tampere polytechnic
Education > Educational institutions > Vocational education
Ammattiopisto Livia - Metsätalous
• Livia College - Forestry
Etelä-Karjalan ammattiopisto
• South Carelia Vocational College
Hämeen ammatti-instituutti (HAMI)
• Hämi Vocational Institute
Kainuun ammattiopisto
• Kainuu Vocational College
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
• Federation of Education in Central Ostrobothnia
Lapin ammattiopisto
• Lapland Vocational College
Metsäalan perustutkinto - Ammattiopisto Lappia
• Forest training - Lapland Vocational School
Metsäopetus
• Forest education [Finland]
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
• North Karelia Municipal Education and Training Consortium
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE)
Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Savo Vocational College
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI)
• Savonlinna Vocational College
Seinäjoen koulutuskeskus (SEDU) - Metsäoppilaitos Tuomarniemi
• Seinäjoki Vocational Education Centre - Tuomarniemi Forestry School
Tampereen seudun ammattiopisto - Tredu
• Tampere Vocational College
Uudenmaan maaseutuopisto
• Uusimaa College for Rural Development
YA! Yrkesakademin i Österbotten
• YA! Vocational Education and Training in Ostrobothnia
Education > International study programmes > Non-degree studies
Environmental Science and Forestry
• University of Eastern Finland, Finland
Metsäopetus
• Forest education [Finland]
PuMe II projekti
• Forest growth simulator
Education > International study programmes > Undergraduate studies
Metsäopetus
• Forest education [Finland]
Education > International study programmes > Post-graduate studies
European Forestry (MSc)
• Erasmus Mundus Master of Science in European Forestry, organised by Finland, Sweden, the Netherlands, Germany, Austria, Sweden and France.
Forestry and Environmental Engineering (MSc)
• Cross-Border University (CBU), degree programme organised by Finnish and Russian universities.
GSForest - Graduate School in Forest Sciences (PhD)
• University of Eastern Finland, Finland
International Doctoral Programme in Bioproducts Technology (PaPSaT)(PhD)
• Aalto University, School of Chemical Technology
Master of Natural Resources, Natural Resource Management
Master's Degree Programme in Forest Sciences and Business (MScFB)
Master's Programme in Bioproduct Technology
Education > Student and teacher exchange
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO)
• Centre for International Mobility (CIMO)
Study in Finland
• discover Finland
Education > Educational networks
ENO - Environment Online
Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA)
• NOVA University Network
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu
• Finnish Virtual Polytechnic; Finland's Virtualyrkeshögskola

Forest products > Forest products industry
Master's Programme in Bioproduct Technology
Metsäsektorin suhdannekatsaus
• Finnish Forest Sector Outlook
Metsäteollisuus ry
• Finnish Forest Industries Federation (FFIF)
Metsätilastollinen vuosikirja
• Statistical Yearbook of Forestry [Finland]
Uusiutuva metsäteollisuus
• Forest Industry Future [Finland]
Forest products > Wood science / technology
Uusiutuva metsäteollisuus
• Forest Industry Future [Finland]
Forest products > Wood properties > Physical and mechanical properties
PuuProffa
Forest products > Utilization of wood and wood products
Puuinfo
Forest products > Manufacturing processes > Sawmilling and drying
Suomen Sahat ry
• Finnish Sawmills
Forest products > Manufacturing processes > Wood preservation
Kestopuuteollisuus ry
• Finnish Wood Preserving Association
Nordiska Träskyddsrådet (NTR)
• Nordic Wood Preservation Council
Forest products > Pulp and paper
KCL
Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys
• Finska Pappersingeniörsföreningen; Finnish Paper Engineers' Association
Forest products > Bioenergy
Bioenergia ry
• Finnish Bioenergy Association
Forest products > Non-wood forest products
Arktiset Aromit
• Arctic Flavours

Marketing and trade
Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka
• Finnish National Public Procurement Policy for Wood-Based Products
Marketing and trade > Market and trade flow
Metla Metinfo
Metsäsektorin suhdannekatsaus
• Finnish Forest Sector Outlook
Metsätilastollinen vuosikirja
• Statistical Yearbook of Forestry [Finland]
Roundwood Prices in the Baltic Sea Region
Marketing and trade > Associations
European Paper Merchants Association (EUGROPA)
• EUropäischer Verband für GROsshändler in PApier; Association EUropéenne des GROssistes de PApiers
Metsäteollisuus ry
• Finnish Forest Industries Federation (FFIF)
Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys
• Finska Pappersingeniörsföreningen; Finnish Paper Engineers' Association
Suomen Sahat ry
• Finnish Sawmills
Marketing and trade > e-Commerce
Metsälehti

Information sources > International portals
BarentsInfo
NB Forest - research-based information on Nordic and Baltic forests and forestry
Venäjän metsätietopalvelu
• Russian forestry information service
Information sources > National portals
Forest.fi
Lusto - Suomen metsämuseo
• Lusto - Finnish Forest Museum; Lusto - Finlands skogsmuseum; Lusto - Finnisches Forstmuseum
www.ymparisto.fi - Valtion ympäristöhallinto
• www.environment.fi - Finland’s environmental administration; www.miljo.fi - Statens miljöförvaltning
Information sources > Publications
Baltic Forestry [journal]
Dissertationes Forestales
• Finnish dissertations in forest sciences
Maaseudun Tulevaisuus
• Rural Future
Metsälehti
Nordic Pulp and Paper Research Journal
Scandinavian Journal of Forest Research
Silva Fennica
Information sources > Terminologies
Glossary of forest protection

Miscellaneous > Forest administration
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
• Ministry of Agriculture and Forestry [Finland]
Metsähallitus
• Finnish Forest and Park Service
Skogsbruksbyrån
• Forestry Agency [Åland Islands, Finland]
Miscellaneous > Forest owners' associations and networks
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)
• Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) [Finland]
Metsänhoitoyhdistys
• Forest Managers' Association [Finland]
Metsänomistajien liitot
• Forest Owners' Associations [Finland]
Miscellaneous > Forestry professionals
Metsäalan Asiantuntijat ry (METO)
• Finnish Forestry Experts' association
Metsänhoitajaliitto ry
• Society of Finnish Professional Foresters
Metsänhoitoyhdistys
• Forest Managers' Association [Finland]
Miscellaneous > Forestry and Environmental NGOs
Suomen Metsäyhdistys ry
• Finnish Forest Association; Finska Forstföreningen
Miscellaneous > Consultancy
Ardot Oy
Finnish Consulting Group Ltd.
Impact Consulting Oy
Indufor Oy
Linnunmaa Oy
Pöyry
Ramboll Group
Silvacultura Oy
Tapio
• Forestry Development Centre Tapio [Finland]